Betonghåltagning

Betong-håltagning

Vår erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av betonghåltagning och med vår moderna maskinpark kan vi utföra såväl sågning, borrning, spårning och slipning i hårda material så som betong, tegel, natursten och berg. Nedan hittar du kortare beskrivningar av de vanligaste metoderna.

Våra tjänster

Golvsågning

Golvsågning med klinga används framförallt för att såga upp rännor i golvet för nya avlopp, såga upp hål i valv för exempelvis nya trappor, hissar och takfönster, men även för att såga bort hela golv.

Kärnborrning

Vi har utrustning för att kärnborra hål från 12mm upp till 1000mm. Från de kortaste hålen på bara några centimeter till långa på upp till flera meter. Vi borrar i väggar, golv, tak och i valfri vinkel. I ”mjuka” material så som tegel, siporex och leeca kan vi borra torrt (dammfritt), medan i hårda material så som betong och natursten så borrar vi med vatten som vi samlar upp med våtdammsugare.

Väggsågning

Med vår utrustning kan vi såga upp till 93cm djupa snitt. Metoden används främst för att ta upp nya öppningar i vägg för dörrar, portar och fönster, men även vid nedtagning av hela väggpartier. Fördelen med väggsågning är att du får helt raka snitt. Som komplement har vi även ett stort urval av handsågar där det går att såga upp till 32cm djupa snitt.

Vajersågning

Vajersågning används ofta vid sågning av större fundament och öppningar där det inte lämpar sig med klinga. Det är också ett alternativ till sprängning då metoden är så gott som vibrationsfri.

Några exempel på områden där vajersågning lämpar sig är betongfundament, sågning på svåråtkomliga ställen, berg och större naturstenar, äldre bankvalv och liknande.

Vajersågning är väldigt flexibelt och det är närmast obegränsat med möjligheter vad gäller hur och vad man kan såga.

Spårfräsning

Spårfräsning används främst för att fräsa in kablar i väggar, golv och tak, men kan också användas för att sänka lokala golvytor för exempelvis skrapgaller eller liknande.

Golvslipning

Oavsett om du ska slipa bort limrester och gammal färg eller fräscha upp ett gammalt betonggolv så har vi golvsliparna för det. Vi kan även polera betonggolv och lägga fogfria golvbeläggningar i epoxy/acryl.