Fogfria golv

Ett fogfritt golv är en beläggning bestående av härdplast. Oftast läggs flera lager av olika produkter till ett färdigt golvsystem. Fogfria golvbeläggningar benämns ofta med andra namn som t.ex. massagolv och epoxigolv.

Fogfria beläggningar

Härdplastbeläggningar är mycket robusta tack vare det starka kemiska nätverk, polymeren, som bildas vid härdningen. Plasten har god temperaturtålighet, mycket god mekanisk hållbarhet och står väl emot kemikalier.

Det som utmärker ett fogfritt golv är dels att det appliceras som flytande golvmassa och därigenom bildar en homogen yta utan skarvar, och dels att det härdar ihop till en mycket stark polymer. Dessa faktorer ger en hygienisk, lättstädad och extremt tålig yta mot såväl kemisk som fysisk påverkan. Ett fogfritt golv kan också läggas självutjämnande, vilket ger en slät yta även på något ojämna underlag. Appliceringen av ett fogfritt golv sker snabbt, det tar bara någon eller några dagar innan golvet kan användas.

​De flesta underlag kan beläggas efter en riktigt utförd förbehandling; betong, avjämningsmassor, metaller, trä- och skivprodukter, asfalt med mera. Det spelar ingen roll om det är gamla eller nya ytor, förutsättningarna är olika men det löser man med rätt förbehandling.

​Genom tillgång till olika kemi kan man anpassa beläggningarna till en mängd skiftande miljöer med specifika krav på funktion och estetik. Som t.ex:

  • Slag- och nötningståliga golv
  • Golv som motstår höga punktbelastningar
  • Flexibla golv för underlag med viss rörelse
  • Lättstädade golv för verksamheter med höga hygienkrav
  • Golv med inbyggt halkskydd
  • Golv som klarar tuffa kemikalier som syror, baser och lösningsmedel
  • Elavledande golv för motverkan av statisk elektricitet